Cách sửa lỗi USB "The System Cannot find the File Specified" CMD Mới Nhất

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Cách sửa lỗi USB "The System Cannot find the File Specified" CMD


Hướng dẫn cách sửa lỗi USB “Hệ thống không tìm thấy tệp được chỉ định” trên máy tính Windows 10 mới nhất. Sử dụng lệnh DiskPart để format USB và ổ cứng bị lỗi Hệ thống không tìm thấy file lỗi được chỉ định trong Windows 10 như sau: – Bước 1: Mở dòng lệnh (Admin) bằng lệnh CMD – Bước 2: Gõ ” diskpart “tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn Enter – Bước 3: Gõ” list disk “vào cửa sổ nhắc lệnh rồi nhấn Enter để xem tất cả các ổ đĩa hiện có trên máy tính Windows 10 – Bước 4: Xác định lỗi ổ USB bị hỏng, sử dụng lệnh “select disk 2” chọn ổ đĩa và nhấn Enter. Nếu bạn chọn sai ổ đĩa, DiskPart sẽ xóa tất cả dữ liệu trên ổ đĩa sai. – Bước 5: Gõ “clean” tại dấu nhắc lệnh để dọn dẹp ổ đĩa, sau đó nhấn Enter – Bước 6: Nhập “clean disk” và đảm bảo rằng ổ đĩa vẫn được chọn, sau đó nhấn Enter nếu ổ đĩa vẫn được chọn, bạn sẽ thấy một dấu hoa thị

Cách sửa lỗi USB "The System Cannot find the File Specified" CMD “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=O435_HvlslQ

Tags: #Cách #sửa #lỗi #USB #quotThe #System #find #File #Specifiedquot #CMD

Từ khóa: cách sửa lỗi,cách sửa lỗi usb không format được,cách sửa lỗi usb,lỗi usb,lỗi usb không format được,cách sửa usb bị lỗi format,cách sửa usb không mở được,thủ thuật máy tính,usb lỗi the disk is write protected,usb lỗi không format được,usb bị ẩn,usb bị virus,usb bị lỗi,usb bị ẩn trong my computer,usb ẩn trong this pc,sửa lỗi usb,sửa usb bị lỗi,usb,how to fix the system cannot find the file specified,the system cannot find the file specified usb,cmd,windows 10,fix usb