Về chúng tôi

LEAP được thành lập với trọng tâm hướng vào việc học tập ngoại ngữ Tiếng Anh – Tiếng Nhật – Tiếng Hàn với các phương pháp và khóa học mới.

 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ các bạn học viên những con đường mới để tận dụng khả năng ngoại ngữ của mình, đó là Du học hoặc tham khảo các Cơ hội việc làm ngoài nước.

Chúc các bạn luôn thành công.