Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 mới 2023

Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 mới 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10

Do trong quá trình sử dụng hoặc sau khi cài đặt Windows, tôi khởi động lại không được mà có thông báo “Máy tính khởi động lại bất ngờ hoặc gặp lỗi không mong muốn. Quá trình cài đặt Windows không thể tiếp tục. Để cài đặt Windows, bạn phải bấm OK để khởi động lại computer rồi khởi động lại cài đặt” – Ngay tại màn hình thông báo lỗi đó, nhấn SHIFT+F10 để mở CMD. gõ “regedit” để vào regedit. Tìm key “HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion” nhìn sang bên phải có “setup.exe”, nếu giá trị là 1 thì đổi lại thành 3 bằng cách double click. sau đó đóng regedit. đóng CMD khởi động lại là ok #sualoiwindow10 #SuaLoiKhongDangNhapWindows10 #namloanchannel #namloan .

Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=HLda3inZApk

Tags của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10: #Sửa #lỗi #computer #restarted #unexpectedly #encountered #unexpected #error #trên #Windows

Bài viết Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10 có nội dung như sau: Do trong quá trình sử dụng hoặc sau khi cài đặt Windows, tôi khởi động lại không được mà có thông báo “Máy tính khởi động lại bất ngờ hoặc gặp lỗi không mong muốn. Quá trình cài đặt Windows không thể tiếp tục. Để cài đặt Windows, bạn phải bấm OK để khởi động lại computer rồi khởi động lại cài đặt” – Ngay tại màn hình thông báo lỗi đó, nhấn SHIFT+F10 để mở CMD. gõ “regedit” để vào regedit. Tìm key “HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion” nhìn sang bên phải có “setup.exe”, nếu giá trị là 1 thì đổi lại thành 3 bằng cách double click. sau đó đóng regedit. đóng CMD khởi động lại là ok #sualoiwindow10 #SuaLoiKhongDangNhapWindows10 #namloanchannel #namloan .

Từ khóa của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10: sửa lỗi

Thông tin khác của Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10:
Video này hiện tại có 31798 lượt view, ngày tạo video là 2020-01-10 07:09:43 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=HLda3inZApk , thẻ tag: #Sửa #lỗi #computer #restarted #unexpectedly #encountered #unexpected #error #trên #Windows

Cảm ơn bạn đã xem video: Sửa lỗi The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error trên Windows 10.

XNXX free xxx telugu anty sex videos