Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive mới 2023

Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive mới 2023

1. Link tải xuống trực tiếp

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 1

LINK TẢI GG DRIVE: LINK TẢI 2

LINK TẢI GG DRIVE: LINK DỰ PHÒNG

Xem ngay video Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive

Mã: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i phần tử ) { let img = phần tử[i]; nếu (!/^blob:/.test(img.src)) { tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(‘2d’); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(document.title.split(‘.pdf – ‘)[0]+.pdf”); }; jspdf.src = ‘ document.body.appendChild(jspdf); BẠN CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG WEB. VÍ DỤ TRANG WEB NÀY:

Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uO_hClv03kY

Tags của Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive: #Thầy #Nguyễn #Đình #Hành #tải #file #word #hoặc #pdf #bị #khóa #tải #xuống #trên #google #drive

Bài viết Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive có nội dung như sau: Mã: let jspdf = document.createElement(“script”); jspdf.onload = function() { let pdf = new jsPDF(); hãy để các phần tử = document.getElementsByTagName(“img”); for ( cho i phần tử ) { let img = phần tử[i]; nếu (!/^blob:/.test(img.src)) { tiếp tục; } let can = document.createElement(‘canvas’); hãy để con = can.getContext(‘2d’); can.width = img.width; can.height = img.height; con.drawImage(img, 0, 0); hãy để imgData = can.toDataURL(“hình ảnh/jpeg”, 1.0); pdf.addImage(imgData, ‘JPEG’, 0, 0); pdf.addPage(); } pdf.save(document.title.split(‘.pdf – ‘)[0]+.pdf”); }; jspdf.src = ‘ document.body.appendChild(jspdf); BẠN CŨNG CÓ THỂ SỬ DỤNG WEB. VÍ DỤ TRANG WEB NÀY:

Từ khóa của Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive: tải file

Thông tin khác của Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive:
Video này hiện tại có 4898 lượt view, ngày tạo video là 2021-07-11 18:04:26 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=uO_hClv03kY , thẻ tag: #Thầy #Nguyễn #Đình #Hành #tải #file #word #hoặc #pdf #bị #khóa #tải #xuống #trên #google #drive

Cảm ơn bạn đã xem video: Thầy Nguyễn Đình Hành: HD tải file word hoặc pdf bị khóa tải xuống trên google drive.

XNXX free xxx telugu anty sex videos